Identifikační číslo (IČ):

Subjekt:

Korespondenční adresa (zadejte, pokud se liší):

Kontaktní osoby:

Statutární zástupce
Hlavní kontaktní osoba

Popis podnikání:

Obor činnosti dle CZ NACE (zaškrtněte alespoň jednu převažující):

Forma:

Počet zaměstnanců (vyberte):

Datová schránka (vyberte):

Chceme se stát členem jednatelství (vyberte):

Zpracování osobních údajů: